Omsorg ved livets slutt

 

 

Tjenester & produkter

 

 Kister

 

 Blomster

 

 Gravstein

 

Arv og skifte

 

 

Arv og skifte

Det er en del ting som må tas stilling til knyttet til arv og skifte. Dette vil blant annet avhenge av om avdøde har gjenlevende ektefelle eller familie og om det finnes testamente.

 

Vi i begravelsesbyrået kan formidle bistand til advokat eller økonomisk rådgiver knyttet til arv og skifte.

 

 

Skatteetaten har en ganske omfattende og god ordliste knyttet til arv og skifte. (Se link)

 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Arv-og-gaver/Arveavgift/Ordliste-om-arveavgift/

(link til skatteetatens sider om arv og skifte)

 

Aktuelle spørsmål knyttet til arv og skifte;

 

 • Valg av privat eller offentlig skifte, evt. uskifte. Hva er mest lønnsomt?
 • Skal vi benytte proklama? Hvorfor og hvordan?
 • Hvordan finner vi ut av hva avdøde hadde av formue?
 • Foreligger det et testament? I så fall hvor? Er testamentet gyldig? Hvordan skal teksten tolkes?
 • Hvem arver? Hvor stor andel på hver?
 • Hvor stor blir arveavgiften? Hvordan betales denne?
 • Kan vi redusere arveavgiften? I så fall hvordan?
 • Hvordan går vi frem for å fordele innbo og løsøre?
 • Hvilke skjemaer skal benyttes? Hvor finnes disse?
 • Hvilke tidsfrister har vi for å gjennomføre skiftet?
 • Hvordan håndterer vi avdødes selvangivelse(r)?
 • Hvordan unngår vi uvennskap arvingene imellom?
 • Hvordan jobber vi mest mulig rasjonelt? Unngår å ta for mye fri fra jobben?
 • Hvordan dokumentere fremdriften av skiftet?

 

Nyttig informasjon

 

Ved dødsfall

 

Samtale/konferanse

 

Begravelse eller kremasjon

 

Musikk og sang

 

Dødsannonse

 

Minnesamvær

 

Om Sorg

 

 

 

Gildeskål Begravelsesbyrå © 2010 •  Design & Photo • www.photoview.info / Tommy Andreassen

Gildeskål Begravelsesbyrå