Omsorg ved livets slutt

 

 

Tjenester & produkter

 

 Kister

 

 Blomster

 

 Gravstein

 

Arv og skifte

 

 

Minnesamvær

Vi formidler bevertning og minnesamvær i forbindelse med gravferd. Det finnes en rekke restauranter og lignende som tilbyr ulike løsninger knyttet til minnesamvær.

Helt fram til vår tid har man lagt stor vekt på at slekt og venner skulle samles til minnesamvær etter gravferden. Samlingen kan være for bare den aller nærmeste familie, eller man kan invitere alle som møter opp til gravferden.  Selvsagt er det også i denne sammenheng de pårørende som avgjør. Samtidig kan fellesskap med familie og nære venner være av stor betydning. En samling hvor det sies noen ord og man minnes den som er gått bort, kan gjerne gjøres enkel og samtidig verdig.


I vår tid har vi det ofte så travelt at mange møtes bare ved slike anledninger. Om en har mulighet til en slik samling, vet man at også denne kan være til hjelp i sorgarbeidet, og gi grunnlag for omsorg og fellesskap i en vanskelig tid.

 

Nyttig informasjon

 

Ved dødsfall

 

Samtale/konferanse

 

Begravelse eller kremasjon

 

Musikk og sang

 

Dødsannonse

 

Minnesamvær

 

Om Sorg

 

 

 

Gildeskål Begravelsesbyrå © 2010 •  Design & Photo • www.photoview.info / Tommy Andreassen

Gildeskål Begravelsesbyrå