Omsorg ved livets slutt

 

 

Tjenester & produkter

 

 Kister

 

 Blomster

 

 Gravstein

 

Arv og skifte

 

 

Dødsannonse

 

Dødsannonsen brukes for å bekjentgjøre når en person er død. Videre sier den noe om de etterlattes forhold til avdøde. Som regel benyttes også dødsannonsen til å gjøre kjent tid og sted for gravferden. Derfor bør annonsen rykkes inn så snart tidspunktet er bestemt. I annonsen kan man også si noe om eventuelle ønsker for donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster.

Byrået kan hjelpe til med utformingen, og sende annonsen til avisen.

Dødsannonsen kan settes inn i én eller flere aviser.

Skal seremonien finne sted i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etterpå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig informasjon

 

Ved dødsfall

 

Samtale/konferanse

 

Begravelse eller kremasjon

 

Musikk og sang

 

Dødsannonse

 

Minnesamvær

 

Om Sorg

 

 

 

Gildeskål Begravelsesbyrå © 2010 •  Design & Photo • www.photoview.info / Tommy Andreassen

Gildeskål Begravelsesbyrå