Omsorg ved livets slutt

 

 

Tjenester & produkter

 

 Kister

 

 Blomster

 

 Gravstein

 

 Arv og skifte

 

 

 

Etter et dødsfall


 

Mange som opplever dødsfall blant sine nærmeste opplever å være uforberedt når døden inntreffer. På tross av at avdøde har vært syk over en tid eller at alderen var høy, kommer døden ofte som et sjokk.

 

 

 

Henting av avdøde

 

Vi har 24 timers vakttjeneste der vi henter avdøde i hjemmet eller der hvor den døde er. Vi kan hente den avdøde på båre eller i kiste.

Det skal gjøres avtale med legevakt eller fastlege for tilsyn av avdøde for byrået kan hente.

Oftest henter vi på båre og bringer avdøde til kjølerom på sykehuset eller i kommunalt sykehjem.

 

 

Å se avdøde

 

Dersom de pårørende ønsker det, kan det arrangeres syning. Dette kan både skje før og etter at avdøde er stelt og lagt i kiste. Her avtales dette individuelt med byrået.

Mange opplever det som en lettelse å få en syning etter at avdøde er lagt i kisten.

 

 

Nyttig informasjon

 

Ved dødsfall

 

Samtale/konferanse

 

Begravelse eller kremasjon

 

Musikk og sang

 

Dødsannonse

 

Minnesamvær

 

Om Sorg

 

 

Gildeskål Begravelsesbyrå © 2010 •  Design & foto • www.photoview.info / Tommy Andreassen

Gildeskål Begravelsesbyrå