Omsorg ved livets slutt

 

 

Tjenester & produkter

 

 Kister

 

 Blomster

 

 Gravstein

 

 Arv og skifte

 

Begravelse eller kremasjon

 

Med begravelse menes en seremoni der kisten senkes i jorden, mens med bisettelse etterfølges seremonien av en kremasjon.

 

Gravferdsloven regulerer bestemmelsene rundt dødsfall og gravferd. Her heter det blant annet at gravferden skal skje innen 10 virkedager etter at dødsfallet har inntruffet. Som virkedager gjelder ikke lørdag, søndag og helligdag. Det kan i spesielle tilfeller søkes om utsettelse

 

 

Gravferdsloven regulerer også hvem som skal stå ansvarlig for gravferden og planleggingen av denne. Dersom avdøde hadde egne ønsker bør disse tas hensyn til.

 

Nyttig informasjon

 

Ved dødsfall

 

Samtale/konferanse

 

Begravelse eller kremasjon

 

Musikk og sang

 

Dødsannonse

 

Minnesamvær

 

Om Sorg

 

 

Gildeskål Begravelsesbyrå © 2010 •  Design & Photo • www.photoview.info / Tommy Andreassen

Gildeskål Begravelsesbyrå