Omsorg ved livets slutt

 

 

Tjenester & produkter

 

 Kister

 

 Blomster

 

 Gravstein

 

Arv og skifte

 

 

Samtale og konferanse

 

De pårørende får tilbud om å gjennomføre samtalen med byrået på kontoret eller hvis det er ønskelig kommer vi hjem til familien.

 

I samtalen / konferansen går vi igjennom familiens ønsker for gravferden. Det er blant annet valg av kiste, blomster, dødsannonser, solister, osv.

 

Vi legger også stor vekt på å ivareta de etterlatte i sorgen. Vi har som mål å sette de etterlatte i sentrum for den tiden vi møter dem. Vi har gjennom erfaring og kompetanse opparbeidet oss lærdom som kommer til nytte i møte med dem som sørger.

 

 

Prest / seremonileder skal også ha et møte med avdødes familie. Dette avtales vanligvis direkte med seremonileder.

 

 

 

Nyttig informasjon

 

Ved dødsfall

 

Samtale/konferanse

 

Begravelse eller kremasjon

 

Musikk og sang

 

Dødsannonse

 

Minnesamvær

 

Om Sorg

 

 

 

Gildeskål Begravelsesbyrå © 2010 •  Design & Photo • www.photoview.info / Tommy Andreassen

Gildeskål Begravelsesbyrå